ÜRÜNLERİMİZ

about img

Konut Sigortaları

Yangın, patlama, duman, deprem, her türlü su baskını, hırsızlık, yer kayması, fırtına, yıldırım, elektrik hasarları, kaza, taşıt çarpması, kargaşa, halk hareketleri ve terör sonucu oluşan hasarlardır.

EV SAHİBİ DE OLSANIZ, KİRACI DA OLSANIZ EVİNİZİ VE EŞYANIZI SİGORTALATABİLİRSİNİZ.

Bize Ulaşın
about img

İş Yeri Sigortaları

İş Yerinizi her türlü Doğal Afet'e taşıt çarpmalarına, kira kaybı, alternatif iş yeri masrafları, iş durması, hırsızlık gibi pek çok riske karşı işyerinizi güvence altına alın

Bize Ulaşın

Yangın, yıldırım, infilak, sel - su baskını, fırtına, yer kayması, duman, hava - kara taşıtları çarpması, grev, lokavt, cam kırılması, mali sorumluluk, kira kaybı, alternatif iş yeri masrafları, iş durması, enkaz kaldırma, hırsızlık, taşınan para, emniyeti suistimal ayrıca ferdi kaza, 3. şahıs mali sorumluluk, fiziki zararlar, izolasyon eksikliği, çalışanlara ait eşyalar, eksik sigorta, geçici adres nakli, hukuksal koruma teminatlarını kapsar.

İşyerinizdeki makina ve elektrik cihazlarınız da tehlike altındaysa bu poliçe ile makina kırılması ve elektrik cihaz bozulma teminatı alabilirsiniz.

Faaliyetleriniz özel riskler taşıyorsa, ürün sorumluluk, emtia, dahili nakliyat, fasondaki emtia teminatlarını da alabilirsiniz.

Yine Otel ve Tatil Köyü paket poliçeleri, Akaryakıt İstasyonları paket poliçeleri gibi özel kapsamlı poliçeleri de İşyeri Sigortalaları kapsamındadır.

about img

Zorunlu Deprem ve Afet Sigortaları - DASK

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.

Bize Ulaşın

587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar Şunlardır:

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler.

Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Yukarıda ki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

about img

Trafik Sigortaları

Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir. Trafiğe çıkan araçlar değişik kazalara yol açarak, can kaybına veya maddi hasarlara sebep olabilirler.

Bize Ulaşın

Zorunlu Trafik Sigortası araçların karıştıkları kazalarda karşı tarafa verdikleri zararı aracın kusuru nisbetinde ve belirli bir orana kadar karşılamaktadır. Zorunlu Trafik Sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği aracın zararını karşılar.

Zorunlu Trafik Sigortası olmayan ( veya süresi sona ermiş) araçlar görüldükleri yerde bağlanır (trafiğe çıkması engellenir). Her araç sahibi, Zorunlu Trafik Sigortası'nı yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden sigortalatmakla yükümlüdür.

Trafik Sigortası'nın Kasko' dan Farkı Nedir?

Zorunlu Trafik Sigortaların da ödenilen primle orantılı olarak üst limitler mevcuttur.

Zorunlu Trafik Sigortası karşı tarafın zararını bu üst limitler kadarıyla karşılar, eğer zarar bu limitleri aşıyorsa aşan miktar için araç sahibinin hukuki sorumluluğu devam eder.

Kasko sigortası ise, araç sahibinin kendi aracını ve kendi aracı içindekilerinin zararlarını teminat altına aldığı bir sigorta çeşididir. Pek çok kasko sigortası bunlara ek olarak sizin aracınızın karşı araca ve onların içindekilere verdiği hasarları da karşılıyor olabilir ancak prensip olarak kasko sigortasında amaç karşıdakinin zararını karşılamak değil kendi zararınızı karşılamaktır.

Kasko sigortasının şartları, teminatları, primleri ve koruduğu menfaatlar sigorta poliçesi ile belirlenir ve her sigorta şirketinde değişiklik olabilir. Örneğin bir sigorta şirketi kasko ile sizi sadece aracın karıştığı trafik kazalarına karşı korurken, başka bir sigorta şirketi hırsızlığa karşı da koruyabilir. Aracınızın hangi durumlarda korunduğunu bilmek için kasko poliçesi dikkatle okunmalıdır.

about img

Seyahat Sigortaları

Hayatımızın her alanında olduğu gibi, yurt dışı seyahatlerimiz de de beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz.

Yabancı bir ülkede isek, kendimizi daha da güvende hissetmek istememiz en tabi hakkımızdır.

Bize Ulaşın

Bien Sigorta yurt dışı seyahatlerimizde ihtiyaç duyduğunuz güvenceyi "Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası" ile sizlere sunuyor.

Bu sigorta, aynı zamanda Schengen (Şengen) anlaşmasına dahil olan ülkelere girişte vize için zorunlu tutulan Seyahat Sigortası'nı tam anlamıyla karşılayan teminatlar içeriyor.

about img

Mühendislik Sigortaları

İnşaat Tüm Riskler Sigortası

Montaj Tüm Riskler Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Bize Ulaşın

İnşaat Tüm Riskler Sigortası

Poliçede belirtilen kıymetlerin inşaat sahasında ve inşaat süresince yangın, yıldırım, infilak, fırtına, toprak çökmesi, toprak kayması, kaya düşmesi, sel, seylap, deprem ve diğer doğal afetler, hırsızlık, uçak ve araç çarpması, ihmal, hata, acemilik ayrıca isteğe bağlı olarak 3. şahıs mali mesuliyet, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketi gibi risklerden dolayı ortaya çıkan zararı güvence altına almaktadır.

Teminat ve teminat kapsamları iş bazlı değişebilmekte olduğundan uygulama şekilleri ve verilen teminatlarda farklılıklar olmaktadır. Standart dışı uygulamalar ayrıca poliçede belirtilmektedir.

Montaj Tüm Riskler Sigortası

Poliçede belirtilen ve montaja konu mıymetlerin poliçe süresi içersinde montaj sahasında bulunduğu sırada belirtilen istisnalar dışında kalan ani ve beklenmedik risklerden doğan zararları güvence altına almaktadır.

Ayrıca isteğe bağlı olarak infilak, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri gibi risklerden dolayı ortaya çıkan zararları da güvence altına alabilmektedir. Montaj Tüm Riskler Sigortası ile verilen teminatın süresi poliçe vadesi ve projenin süresi ile sınırlı olup proje tamamlandıktan sonra teminat sona ermektedir.

Makine Kırılması Sigortası

Makinelerin çalışırken, temizlenirken veya aynı işyerinde yer değiştirirken oluşabilecek ani ve beklenmedik risklerden doğan tamir ve ikame masraflarını kontrol altına almaktadır.

Ayrıca isteğe bağlı olarak infilak, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri gibi risklerden dolayı ortaya çıkan zararları da güvence altına alabilmektedir.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik cihazların çalışırken, temizlenirken veya aynı işyerinde yer değiştirirken oluşabilecek ani ve beklenmedik risklerden doğan tamir ve ikame masraflarını kontrol altına almaktadır.

Ayrıca isteğe bağlı olarak infilak, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri gibi risklerden dolayı ortaya çıkan zararları da güvence altına alabilmektedir.

about img

Sağlık Sigortaları

Bien Sigorta sizin ve yakınlarınızın sağlığına önem verir ve güvence altına alır. Size uygun sağlık poliçesi tekliflerimiz için lütfen irtibata geçiniz.

Bize Ulaşın
about img

Hayat ve Ferdi Kaza Sigortaları

Bize Ulaşın
about img

Bireysel Emeklilik

Bize Ulaşın