Sıkça Sorulan Sorular

Hangi binalara Zorunlu Deprem Sigortası yapılabilir ?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler (örneğin mesken olarak inşa edilmiş bina içindeki doktor muayehanesi, avukat bürosu vs) ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir. Kamu kuruluşlarına ait binalar ile köy yerleşik alanlarında yapılan binalar bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında zorunlu deprem sigortasına tabi değildir.

Zorunlu Deprem Sigortası tam olarak hangi riskleri kapsıyor?

Zorunlu Deprem Sigortası, sigortalı binalarda ve binaların temelinde deprem, depremin neden olduğu yangın, infilak ve yer kayması dahil, risklerin neden olacağı maddi zararları teminat altına alır.

"Full Kasko" ne demektir?

Sigorta Şirketleri tarafından sunulan kasko ürünleri, çarpma, çalınma ve yanma olarak özetleyebileceğimiz temel teminatları içerir. Bu teminatlara ek olarak verilen deprem, sel, seylap, terörizm gibi ek teminatlar istenildiği takdirde poliçeye eklenebilir. Sigortalılarımız tarafından tüm ana teminatlar ve ek teminatları içeren poliçeler Full Kasko olarak bilinmektedir.

İşyerimi olası risklerden korumak için nasıl bir sigorta yaptırmalıyım?

İşyeri Sigortası, işyeri binasını, binanın içindeki emtiaları, demirbaş ve makineleri ve hatta 3. kişilere ait malları da olası risklere karşı teminat altına alan bir sigortadır. Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, terör, iş durması, yer kayması, kasa (yangın+hırsızlık) gibi bir çok teminatı tek bir poliçede uygun primlerle sizlere sunduğu için müşteri açısından çok uygun bir üründür. Bu risklerin gerçekleşmesi nedeniyle binada, iş yerindeki demirbaş ve emtialar da ve makinelerde oluşabilecek hasarlar teminat altına alınır. 3. kişilerce verilebilecek hasarlar ile iş yerinde meydana gelen iş kazaları sonucu müşterinize yöneltilebilecek tazminat talepleri, çalışanlarının para ve kıymetli evrakları çalmaları, hile ve dolandırıcılık yapmaları ile ortaya çıkan emniyeti suistimal halleri teminat altına alınmış olur.

Sigorta yaptırırken evin belirlenen bina bedeli, şu anda ki bina değerinden daha düşük görünüyor, neden?

Evin bina bedeli belirlenirken, binanın yeniden inşa edilmesi için gereken bedel poliçe üzerinde yer alan bedeldir. Evin bedeli, bulunduğu lokasyondan bağımsız olarak, binaya ait arsanın bedeli düşürülerek, metrekare maliyeti üzerinden hesaplanır.

Kiracılar, sadece eşyalarını sigortalatabilir mi?

Sadece eşyalar da poliçe üzerinde belirtilen risklere karşı teminat altına alınır. Eşyaların toplam bedeli üzerinden yapılan sigorta ile yangın, hırsızlık, deprem, sel ve su baskınları gibi risklere karşı teminat altına alınmış olur.

Eksperler bağımsız kişiler midir?

Eksperler bağımsız kişiler olup, herhangibir sigorta şirketine bağlı çalışmazlar. Sigorta şirketlerinden bağımsız, konusunda uzman ve bu uzmanlığını da yetkili makamlar tarafından verilen Sigorta Eksperliği Belgesi ile onaylatmış kişilerdir.

Zeyilname nedir?

Poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin, nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangibir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenmiş ve aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir.

Tenzili muafiyet nedir?

Hasarın belli bir miktarının sigortalı tarafından yüklenilmesini ifade eder. Bu miktar sigorta bedelinin veya hasarın belli bir yüzdesi veya maktu bir bedel olabilir. Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen bir hasar için olabildiği gibi, toplam hasar miktarı içinde söz konusu olabilmektedir. Tenzili muafiyet oranı veya miktarını yüksek olması, sigortalının ödeyeceği prim miktarını azaltan bir etkendir.